Reklam

Alev Alev Shqip

Shiko Alev Alev

Overview
Katıksız and written by Burcu Görgün Toptaş and Damla Serim. Alev Alev premiered on Show TV in November 5, 2020 and it is remake of Le Bazar de la Charité, a French miniseries. starring Demet Evgar, Hazar Ergüçlü and Dilan Çiçek Deniz in the lead roles. The series tells the story of three women, Cemre, Çiçek and Rüya whose lives change after a fire breaks out during a charity party, but with more focus on the life of Cemre, who is married to Çelebi Kayabeyli, the former mayor, she is subjected to violence and injustice, and her husband claims that she is mentally ill, and that she has tried to commit suicide. And he uses his clout to prevent the lawyers from taking over the divorce case that she wants to file against him, as well as threatening to take her child out of the country if she is not silent on her rights. auto_awesome Şu dilden çevir: İngilizce 894 / 5.000 Çeviri sonuçları Çeviri sonucu Alev Alev është një serial televiziv dramatik turk i drejtuar nga Ahmet Katiksız dhe i shkruar nga Burcu Görgün Toptaş dhe Damla Serim. Alev Alev u shfaq premierë në Show TV në 5 nëntor 2020 dhe është xhirim i Le Bazar de la Charité, një miniserial francez. me Demet Evgar, Hazar Ergüçlü dhe Dilan Çiçek Deniz në rolet kryesore. Seriali tregon historinë e tre grave, Cemre, Çiçek dhe Rüya, jeta e të cilave ndryshon pasi shpërtheu zjarri gjatë një feste bamirësie, por me fokus më shumë në jetën e Cemres, e cila është e martuar me Çelebi Kayabeyli, ish-kryebashkiaku, ajo është i është nënshtruar dhunës dhe padrejtësisë dhe bashkëshorti i saj pretendon se ajo është e sëmurë mendore dhe se ka tentuar të bëjë vetëvrasje. Dhe ai përdor fuqinë e tij për të penguar avokatët të marrin përsipër çështjen e divorcit që ajo dëshiron të ngrejë kundër tij, si dhe të kërcënojë se do ta marrë fëmijën e saj jashtë vendit nëse ajo nuk hesht për të drejtat e saj.
alev alev shiko
episodi i fundit
seriale turke
me titra shqip
gjitha
serialet
alev alev gjuhen Shqipe
cilat Seriale
shikoj
shikojnë
alev alev episodi i fundit
Shiko Alev Alev 57.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 56.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 55.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 54.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 53.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 52.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 45.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 44.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 43.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 42.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 41.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 40.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 39.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 38.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 37.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 36.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 35.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 34.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 33.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 32.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 31.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 30.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 29.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 28.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 27.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 26.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 25.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 24.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 23.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 22.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 21.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 20.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 19.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 18.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 17.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 16.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 15.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 14.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 13.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 12.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 11.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 10.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 9.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 8.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 7.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 6.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 5.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 4.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 3.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 2.Episode Shqip
Shiko Alev Alev 1.Episode Shqip
Comments
The comment field is only for members. Login, Register
    Close